Jill of the Jungle

Zaskákajte si s krásnou amazónkou Jill v džungli! Hier, v ktorých je hlavný hrdina žena je malé množstvo. Spomeniem napríklad Tomb Raider alebo Drakan, v ktorých sa žena, …