Caesar II návod

Hellrampage Návody Leave a Comment

JAK ZAČÍT? OBTÍŽNOST Základní obtížnosti jsou: Novice, Easy, Normal, Hard, Impossible!, tedy od nejjednoduššího k nejtěžšímu. Další volba obtížnosti: City Level (úroveň města) je nejjednodušší; budeš stavět město, …

7 dní a 7 nocí návod

Hellrampage Návody Leave a Comment

1.den – Jasmína V první místnosti své kanceláře důkladně prohledejte knihovnu, dokud nenajdete opasek a krabičku kondomů. Z vázy na psacím stole vyndejte kytici. Ve vedlejším pokoji vezměte …