The Lost Vikings cheaty

Hellrampage Cheaty Leave a Comment

Level kódy: STRT  GR8T  TLPT  GRND  LLMO  FL0T  TRSS  PHRS  CVRN BBLS  VLCN  QCKS  PHR0  C1R0  SPKS  JMNN  TTRS  JLLY PLNG  BTRY  JNKR  CBLT  H0PP  SMRT  V8TR  NFL8  …

Claw cheaty

Hellrampage Cheaty Leave a Comment

Počas hrania píš nasledujúce kódy: MPARMOR       – nesmrteľnosť MPPREV        – predchádzajúci level MPNEXT        – nasledujúci level MPTIMING      – informácie o parametroch MPUPDATE      – ďalšie informácie o parametroch MPGOBLE       …

BlackThorne cheaty

Hellrampage Cheaty Leave a Comment

Level kódy: STRT     TJ1F     PBKT SJ5Z     GSG3     TNLQ DBQ7     BMHS     FMWY <— Konečná sekvencia FBWC     Y4DJ QP7R     HCKD WJTV     NRLF RRYB     JGBZ ZS9P     MJXG XJSN     K3CH CGDM     L8VJ …